žogi

Ruļļu žogi

    Piedāvājam dažādus ruļļu žogu materiālus.

Metinātie žogu sieti - izgatavoti no savstarpēji sametinātām vertikālām un horizontālām stieplēm. Paredzēti pielietošanai privātmājām, rotaļu laukumiem, skolām, bērnudārziem, apdzīvotām vietām, industriāliem rajoniem un sporta būvēm.

Pītie žogu sieti - izgatavoti no savstarpēji savītām vertikālām stieplēm. Paredzēti pielietošanai privātmājām, rotaļu laukumiem, skolām, bērnudārziem, apdzīvotām vietām, industriāliem rajoniem un sporta būvēm. Piemērots reljefainām vietām.

Lauksaimniecības žogu sieti - izgatavoti no vertikālām un horizontālām stieplēm, stiepļu savienoju vietas ir satītas. Paredzēti pielietošanai lauksaimniecības teritoriju iežogošanai, dzīvnieku aploku izveidei, autoceļu norobežošanai aizsardzībai pret meža dzīvniekiem, meža masīvu, ābeļdārzu un ganību nožogošanai, kā arī  žogs lietojams slēgtai savvaļas zvēru audzēšanai, šim žogam ir jāatbilst stingrākām prasībām nekā cita pielietojuma žogam. Īpaši ārējam žogam ir jābūt atbilstoša augstuma un izturības, lai zvēri nevarētu izlauzties ārā. Tāpat šiem žogiem ir jābūt drošiem kā nožogojumā audzētajiem, tā arī brīvībā esošajiem zvēriem. Izgatavots no izturīgas cinkotas stieples.